HET BOEK IS ER!


Tweehonderd bladzijden motiverende verhalen en beschouwingen van Peter De Graef om te beginnen zitten, en te blijven zitten! 

ZITTEN

Rust vinden voor jezelf, voor je medemens, voor de wereld


We zijn nette mensen, hier in het Westen. Een doorsnee gezin betaalt jaarlijks meer aan schoonmaakmiddelen dan aan pakweg vakanties. Auteur en theatermaker Peter De Graef ziet daarin een compensatiemechanisme. Onze innerlijke belevingswereld is zo rommelig, dat we liever onze woningen gaan schoonmaken. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Wat wel helpt, is zitten. Gewoon even de ogen sluiten, verstand op nul. Doodeenvoudig, maar aartsmoeilijk tegelijkertijd, want wat je in je binnenste aantreft is rommelig. Waardoor veel mensen na een eerste keer zitten tot het besluit komen: ‘Dat is niets voor mij. Ik word daar zenuwachtig van’. Een foute inschatting. Je wordt niet zenuwachtig, je bént zenuwachtig. In een poging om je niet te verliezen in de haast van het leven en de haast in je hoofd, toont Peter De Graef hoe het anders kan. Bijt jezelf niet vast in je aloude verhaal waarin je jezelf vereenzelvigt met je carrière, je eigendommen, je overtuigingen, je goede smaak… Probeer in plaats daarvan eens om je gedachten – die doorgaans toch tot conflicten leiden – vanop een afstand te bekijken. Jij, je medemens en de wereld in het algemeen zullen er beter van worden.

ZITTEN MET PETER DE GRAEFZITTEN is een meditatieproject van productiehuis Zie Ze Doen waarin we onszelf willen aanmoedigen om meer te 'zitten'. Zitten in de zin van  mediteren in zijn meest sobere, egoloze vorm. Gewoon zitten, met niets om handen. Vaste reisgezel en klankbord is acteur / theatermaker / schrijver Peter De Graef. Hij vertelt, luistert en moedigt aan.


Peter De Graef is al vele jaren doordrongen van de weldaad en noodzaak van zitten: “Wie elke dag de tijd neemt om te zitten, onderhoudt zijn binnenste. Het is even gewoon en noodzakelijk als tanden poetsen. Doen we het niet, dan wordt ons binnenste vuil, voelen we ons verward en wordt onze wereld troebel. Maar net als tanden poetsen, is de dagelijkse gewoonte belangrijk. Dat lukt met vallen en opstaan, met geduld en vriendelijkheid.”


Voor zij die ook de behoefte voelen om meer te zitten, smijt Peter De Graef zich in de bres als reisgezel op deze avontuurlijke innerlijke tocht. Tijdens de corona-lockdown gingen we op online retraite met Peter. Op vaste uren kon je afstemmen op de live-sessies via de facebookpagina, om elk alleen in onze woonkamer, maar toch samen, te zitten. De beschouwingsfilmpjes van Peter zijn te herbekijken op het youtubekanaal ZITTEN. Sindsdien kan je nog altijd wekelijks op zondag van 10u-11u afstemmen op onze facebookpagina voor een online zit-sessie.


Aanvullend op de online meditatiesessies worden er ook bijeenkomsten gehouden. De komende retraitedagen liggen vast op zondag 22 oktober '23, 11 februari '24, 21 april '24 en 2 juni '24. Deze gezamenlijke meditatie-momenten zijn heel waardevol voor al wie aanmoediging nodig heeft om het vol te houden en graag over dit weerbarstig maar boeiend proces reflecteert.


Wil je er graag melding krijgen van de komende zitsessie(s), of krijg je graag een mail als er een nieuwe video online staat?

Laat dan hieronder je gegevens achter.***